Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thánh Địa Siêu

Gói Đá Tinh Thánh Địa Siêu Gói Đá Tinh Thánh Địa Siêu
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv4.
Tối đa 65000
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 20% máu tối đa và giảm 16% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 32% Tấn công và 16% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 24% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 85% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây).1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 16% Máu và 25% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 30% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???