Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thánh Địa Thánh

Gói Đá Tinh Thánh Địa Thánh Gói Đá Tinh Thánh Địa Thánh
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 200000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 26% máu tối đa và giảm 20% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 100% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,3 giây (Nghỉ 5 giây).1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 20% Máu và 30% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 35% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???