Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn

Gói Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn Gói Đá Tinh Thánh Địa Chí Tôn
Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv6.
Tối đa 65000
Bán 288000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Thánh Quang - Tăng 35% máu tối đa và giảm 26% thiệt hại phải nhận.1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 52% Tấn công và 26% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 38% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???
Đá Tinh Niềm Tin - Khi tấn công, gây thiệt hại 2 lần bằng 120% tấn công cơ bản (Nghỉ 3 giây). Khi bị tấn công, chuyển tất cả thiệt hại phải chịu thành hồi máu 1,5 giây (Nghỉ 5 giây).1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 30% Máu và 36% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 40% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???