Đồ - Gói quà

Rương Trang Bị Thường I

Rương Trang Bị Thường I Rương Trang Bị Thường I
Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Tối đa 65000
Bán 12000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown1???
Thợ Bánh (24H) - Mở Skin Thợ Bánh Tê Giác (24H).1???
Hộp Skin Nhà I - Nhận mảnh Skin Nhà ngẫu nhiên.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 20%.1???
Unknown - Unknown1???
Lá Chắn Xanh Lv5 - Hồn Khí Lá Chắn Xanh Lv5.1???
Quà 7 Tuổi - Mở để nhận thưởng lớn.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 20 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???