Đồ - Gói quà

Rương Trang Bị Cao Cấp I

Rương Trang Bị Cao Cấp I Rương Trang Bị Cao Cấp I
Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Tối đa 65000
Bán 16000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown1???
*Đầu Bếp - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.1???
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%.1???
Unknown - Unknown1???
Xung Phong Lv5 - Hồn Khí Xung Phong Lv5.1???
Rương Phòng Vệ II - Mở để nhận thưởng lớn.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 30 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???