Đồ - Gói quà

Rương Trang Bị Thô II

Rương Trang Bị Thô II Rương Trang Bị Thô II
Nhận 2 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.
Tối đa 65000
Bán 16000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown1???
*Thợ Bánh - Đổi Skin của Dũng Sĩ Tê Giác. Dùng cường hóa Skin.1???
Rương Halloween I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.1???
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 10%.1???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown1???
Thẻ Quay Hồn Khí - Đổi miễn phí Hồn Khí 1 lần.1???
Túi Chí Tôn XI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.1???
Đá Tinh Ăn Mòn - Có 20% cơ hội giảm 10 Năng lượng của 3 kẻ địch ở gần khi bị tấn công.1???