Đồ - Gói quà

Thẻ Tướng Siêu Cấp II

Thẻ Tướng Siêu Cấp II Thẻ Tướng Siêu Cấp II
Tuyển 1 Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Kẻ Săn Quỷ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Kẻ Săn Quỷ.1???
Nữ Vương Rắn - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Nữ Vương Rắn.1???
Bác Học Điên - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Bác Học Điên.1???
Đao Phủ Tận Thế - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đao Phủ Tận Thế.1???
Xác ướp quỷ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Xác ướp quỷ.1???
Hiệp Sĩ Đàn Ma - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Hiệp Sĩ Đàn Ma.1???
Thuật Sư Băng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Thuật Sư Băng.1???
Quý Cô Lõi Sắt - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Quý Cô Lõi Sắt.1???
Võ Sĩ Vũ Trụ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Võ Sĩ Vũ Trụ.1???
Bá Tước Hòa Âm - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Bá Tước Hòa Âm.1???
Linh Miêu Sư - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Linh Miêu Sư.1???
Kunoichi - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Kunoichi.1???
Người Đào Mộ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Người Đào Mộ.1???
Họa Sư Ma Trận - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Họa Sư Ma Trận.1???
Rồng Giáp Quỷ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Giáp Quỷ.1???