Đồ - Gói quà

Thẻ Tướng Siêu Cấp III

Thẻ Tướng Siêu Cấp III Thẻ Tướng Siêu Cấp III
Tuyển 1 Tướng Siêu Cấp ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hoàng Tử Sấm - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Hoàng Tử Sấm.1???
Nữ Thủy Thần - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Nữ Thủy Thần.1???
Đấu Sĩ Rìu Thần - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Rìu Thần.1???
Cung Thủ Băng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Cung Thủ Băng.1???
Colossus - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Colossus.1???
Kỵ Sĩ Dã Chiến - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Kỵ Sĩ Dã Chiến.1???
Tử Tước Cơ Khí - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Tử Tước Cơ Khí.1???
Sứ Giả Phán Xét - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Giả Phán Xét.1???
Merksha - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Merksha.1???
Golem Cổ Đại - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Golem Cổ Đại.1???
Liệt Hỏa Kỵ Sĩ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Liệt Hỏa Kỵ Sĩ.1???
Túy Thần Hầu - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Túy Thần Hầu.1???
Đấu Sĩ Song Giáo - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Đấu Sĩ Song Giáo.1???
Rồng Cánh Đỏ - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Cánh Đỏ.1???
Rồng Bạo Năng - Tuyển Tướng Siêu Cấp, Rồng Bạo Năng.1???