Đồ - Gói quà

Rương Sách EXP III

Rương Sách EXP III Rương Sách EXP III
Dùng nhận 1000 Sách KN Đặc Biệt III.
Tối đa 65000
Bán 160000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.1000???