Đồ - Gói quà

Rương Halloween II

Rương Halloween II Rương Halloween II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Túi Rồng Giáp Quỷ I - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Giáp Quỷ.2???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.20???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.175???
Đá Sao Huyền Thoại - Dùng tăng Cấp Sao Thần Khí Tướng Huyền Thoại.5???
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.4???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.4???
Hòm Đá Lĩnh Hội I - Nhận 1000 Đá Lĩnh Hội1???
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.5???
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-56???