Đồ - Gói quà

Rương Halloween III

Rương Halloween III Rương Halloween III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 20000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Túi Rồng Giáp Quỷ II - Nhận ngẫu nhiên Đá Hồn Rồng Giáp Quỷ.2???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.40???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.350???
Đá Sao Siêu Cấp - Dùng tăng Cấp Sao Thần Khí Tướng Siêu Cấp.15???
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.8???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.30???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.60???
Sách Chuyên Tu - Tăng Lv Chuyên Tu. Diệt quái Thánh Địa (Lv 11+) để nhận.160???
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-525???