Đồ - Gói quà

Rương Thần Khí Tướng

Rương Thần Khí Tướng Rương Thần Khí Tướng
Mở để nhận thưởng lớn.
Tối đa 65000
Bán 2000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Hộp Chọn Tinh Hồn Siêu Cấp II - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.2???
Hộp Chọn Tinh Hồn Siêu Cấp I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.2???
Tinh Hồn Huyền Thoại - Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.75???
Đá Sao Huyền Thoại - Dùng tăng Cấp Sao Thần Khí Tướng Huyền Thoại.5???
Đá Sao Siêu Cấp - Dùng tăng Cấp Sao Thần Khí Tướng Siêu Cấp.2???
Ấn Thần Khí Siêu Cấp - Dùng tăng cấp Thần Khí của Tướng Siêu Cấp (Lv 51-60)3???
Ấn Thần Khí Huyền Thoại - Dùng tăng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại (Lv 51-60)6???
Tinh Hồn Rồng Bạo Năng - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Bạo Năng.200???