Đồ - Gói quà

Gói Chọn Đá Cường Hóa Đá Tinh I

Gói Chọn Đá Cường Hóa Đá Tinh I Gói Chọn Đá Cường Hóa Đá Tinh I
Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.
Tối đa 65000
Bán 300 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho.5???
Khe №2
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9.2???
Khe №3
ĐồLượngLượt
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.1???