Đồ - Gói quà

Rương tạ ơn II

Rương tạ ơn II Rương tạ ơn II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 30000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách Chuyên Tu - Tăng Lv Chuyên Tu. Diệt quái Thánh Địa (Lv 11+) để nhận.75???
Đá Sao Siêu Cấp - Dùng tăng Cấp Sao Thần Khí Tướng Siêu Cấp.5???
Huy Hàm III - Vật liệu cần thiết để Huấn luyện Tướng. Nhận được khi Đổi Vinh Dự.10???
Xu Anh Hùng - Dùng tại Đài Tướng để nhận Tướng.10???
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.10???
Đá Hồn Linh Nữ Pha LêĐá Hồn Linh Nữ Pha Lê50???
Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê - Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Nữ Pha Lê.70???
*Kỳ Hồn Tà Ác - Đổi Skin của Linh Nữ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.8???