Đồ - Gói quà

Rương tạ ơn III

Rương tạ ơn III Rương tạ ơn III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 30000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.15???
Sách Chuyên Tu - Tăng Lv Chuyên Tu. Diệt quái Thánh Địa (Lv 11+) để nhận.150???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.70???
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.5???
Bùa Kỹ Năng cấp 10 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 9 lên 10.10???
Đá Hồn Linh Nữ Pha LêĐá Hồn Linh Nữ Pha Lê100???
Tinh Hồn Linh Nữ Pha Lê - Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Nữ Pha Lê.140???
*Kỳ Hồn Tà Ác - Đổi Skin của Linh Nữ Pha Lê. Dùng cường hóa Skin.16???