Đồ - Gói quà

Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I

Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I
Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 35000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Unknown - Unknown1???
Unknown - Unknown1???
Unknown - Unknown1???
Unknown - Unknown1???