Đồ - Gói quà

Gói Lễ Noel II

Gói Lễ Noel II Gói Lễ Noel II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 30000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Tôn Sư Kiếm CổĐá Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ50???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.10???
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).3???
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.30???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc40???
Pha Lê Sói Ma Trăng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".5???
Tinh Hồn Tôn Sư Kiếm Cổ - Dùng nâng cấp Thần Khí Tôn Sư Kiếm Cổ.70???
*Bá Tước Kiếm - Đổi Skin của Tôn Sư Kiếm Cổ. Dùng cường hóa Skin.8???