Đồ - Gói quà

Gói Lễ Noel III

Gói Lễ Noel III Gói Lễ Noel III
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 40000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Hồn Xạ Thủ Tuần LộcĐá Hồn Xạ Thủ Tuần Lộc100???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.20???
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).6???
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.60???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc80???
Pha Lê Sói Ma Trăng - Dùng Tiến Hóa Thú để nhận Siêu Thú và tăng 50% tỷ lệ "Đột Biến".10???
Tinh Hồn Xạ Thủ Tuần Lộc - Dùng nâng cấp Thần Khí Xạ Thủ Tuần Lộc.140???
*Nhạc Sĩ Hoàng Gia - Đổi Skin của Xạ Thủ Tuần Lộc. Dùng cường hóa Skin.16???