Đồ - Gói quà

Rương Trang Bị I

Rương Trang Bị I Rương Trang Bị I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 30000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.5???
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.10???
Rương Trang Bị Cao Cấp I - Nhận 1 mảnh Trang Bị ngẫu nhiên hạng liên quan.20???
Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.5???
Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.10???
Rương Trang Bị Phụ Kiện Cao Cấp I - Nhận 1 Trang Bị Phụ Kiện cao cấp ngẫu nhiên.20???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.5???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.10???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.20???