Đồ - Gói quà

Rương Tiến Cấp

Rương Tiến Cấp Rương Tiến Cấp
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 35000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sách Chuyên Tu - Tăng Lv Chuyên Tu. Diệt quái Thánh Địa (Lv 11+) để nhận.150???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.70???
Đá Cường Hóa Đá Tinh III - Dùng nâng một Đá Tinh Lv9 lên Lv10.5???
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).5???
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.50???
Lọ Ngọc - Nhận 50 Ngọc80???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.5???
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.100???