Đồ - Gói quà

Gói Lễ Tình Nhân I

Gói Lễ Tình Nhân I Gói Lễ Tình Nhân I
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 35000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.20???
Gói Vàng III - Đã nhận 300000 Vàng!500???
Hộp Pha Lê Đỏ L - Cho 1000 Pha Lê Đỏ.500???
Sách KN Đặc Biệt III - Cho Tướng 2.000.000 KN.175???
Hòm Đá Lĩnh Hội I - Nhận 1000 Đá Lĩnh Hội1???
Ngọc Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa.70???
Đá Hồn Quạ Đêm Sát ThủĐá Hồn Quạ Đêm Sát Thủ50???
Tinh Hồn Quạ Đêm Sát Thủ - Dùng nâng cấp Thần Khí Quạ Đêm Sát Thủ.70???
*Kéo Tà Ác - Đổi Skin của Quạ Đêm Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.8???