Đồ - Gói quà

Gói Lễ Tình Nhân II

Gói Lễ Tình Nhân II Gói Lễ Tình Nhân II
Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
Tối đa 65000
Bán 35000 Vàng

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tinh Hồn Rồng Giáp Quỷ - Dùng nâng cấp Thần Khí Rồng Giáp Quỷ.100???
Xu Sự Kiện - Nhận 1 Xu Sự kiện (Dùng tại trang Sự kiện).5???
Bụi Phép - Nhận Bụi Phép, dùng để tham gia sự kiện Đảo Nổi.50???
Thẻ Siêu Luyện - Nhận 2 Đặc Tính Siêu Luyện Lv4-510???
Sách Trang Bị (Vàng) - Dùng quay Thẻ Vàng tại Kho Trang Bị. Có thể dùng Ngọc mua.10???
Ấn Thần Khí Siêu Cấp - Dùng tăng cấp Thần Khí của Tướng Siêu Cấp (Lv 51-60)8???
Đá Hồn Linh Hồn Hoa HồngĐá Hồn Linh Hồn Hoa Hồng100???
Tinh Hồn Linh Hồn Hoa Hồng - Dùng nâng cấp Thần Khí Linh Hồn Hoa Hồng.140???
*Gai Leo Hồng - Đổi Skin của Linh Hồn Hoa Hồng. Dùng cường hóa Skin.16???