Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh V

Gói Đá Tinh V Gói Đá Tinh V
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Ngăn Chặn - Khi bị tấn công, có 20% cơ hội giảm 40% Tốc độ tấn công của 4 địch ở gần trong 4 giây. Nghỉ: 2 giây.1???
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 30% máu được phục hồi.1???
Đá Tinh Hư Ảo - Tăng 26% tấn công và 4% tránh né khi chiến đấu.1???
Đá Tinh Gió Chỉ Lệnh - Tăng 11% Né và 27% Máu tối đa.1???