Đồ - Gói quà

Gói Đá Tinh Thần V

Gói Đá Tinh Thần V Gói Đá Tinh Thần V
Nhận 1 Đá Tinh bất kỳ Lv5.
Tối đa 65000
Bán 128000 Pha Lê Xanh

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Đá Tinh Ma Giáp - Tăng 26% lực tấn công và thiệt hại phản đòn phải nhận tối đa 21000.1???
Đá Tinh Chén Tà Ác - Tăng 42% Tấn công và 21% Tốc độ tấn công. Hồi Máu bằng 30% Tấn công mỗi khi Tướng tấn công cơ bản.1???
Đá Tinh Hồn Mệnh - Tăng 20% Máu và 30% Kháng CRIT. Đồng thời mỗi 5 giây giảm 35% khả năng hồi máu của các tướng địch ở gần (Mỗi lần hiệu ứng duy trì 5 giây)1???
Đá Tinh Khiên Rồng - Giảm 28% thiệt hại phải chịu và thiệt hại phản đòn phải chịu tối đa 21000.1???