Đồ - Bài

Bài Kiếm Bay I

Bài Kiếm Bay I
Cấp 2
Bài Kiếm Bay I
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 20% tấn công trong 2 giây và hồi 14% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh