Đồ - Bài

Bài Kiếm Bay I

Bài Kiếm Bay I
Cấp 4
Bài Kiếm Bay I
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 30% tấn công trong 2 giây và hồi 22% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh