Đồ - Bài

Bài Kiếm Bay I

Bài Kiếm Bay I
Cấp 5
Bài Kiếm Bay I
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 40% tấn công trong 2 giây và hồi 26% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 50000 Pha Lê Xanh