Đồ - Bài

Bài Kiếm Bay IV

Bài Kiếm Bay IV
Cấp 3
Bài Kiếm Bay IV
Tăng 8% Né. Khi Tướng né, tăng thêm 25% tấn công trong 2 giây và hồi 18% HP tối đa. (Nghỉ: 2 giây)
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh