Đồ - Bài

Bài Cung Thần Tự III

Bài Cung Thần Tự III
Cấp 5
Bài Cung Thần Tự III
Tăng 60% tấn công và 50% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Tối đa 49999
Bán 50000 Pha Lê Xanh