Đồ - Bài

Bài Cung Thần Tự IV

Bài Cung Thần Tự IV
Cấp 2
Bài Cung Thần Tự IV
Tăng 20% tấn công và 18% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Tối đa 49999
Bán 8000 Pha Lê Xanh