Đồ - Bài

Bài Cung Thần Tự IV

Bài Cung Thần Tự IV
Cấp 4
Bài Cung Thần Tự IV
Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Thần Tự dùng).
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh