Đồ - Bài

Bài Gậy Hắc Tôn II

Bài Gậy Hắc Tôn II
Cấp 4
Bài Gậy Hắc Tôn II
Tăng 45% tấn công và 38% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Tối đa 49999
Bán 32000 Pha Lê Xanh