Đồ - Bài

Bài Gậy Hắc Tôn III

Bài Gậy Hắc Tôn III
Cấp 3
Bài Gậy Hắc Tôn III
Tăng 30% tấn công và 28% tỷ lệ Nhận Năng Lượng. Giảm 40% HP tối đa (nếu Kỹ Năng được Tướng không thuộc Phe Hắc Tôn dùng).
Tối đa 49999
Bán 18000 Pha Lê Xanh