Tài liệu tham khảo

Tiểu Long

Tiểu Long

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 220% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 10 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây.
2/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 270% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 15 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 320% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 20 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 370% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 25 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 420% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 30 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 470% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 35 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 520% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 40 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 570% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 45 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 2,5 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Có 40% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 620% TC Thú nuôi lên 1 Tướng kẻ địch bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 50 Năng lượng của Tướng kẻ địch. Nghỉ: 2,5 giây 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Có 40% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 670% TC Thú nuôi lên 1 Tướng kẻ địch bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 555 Năng lượng của Tướng kẻ địch. Nghỉ: 2,5 giây 0
(0 Ấn)
Tiểu Long
Cấp
Tiểu Long
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
12279 360 250
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
13329 441 250
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
14379 522 250
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
15429 603 250
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
16479 684 250
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
29808 1125 250
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
30858 1206 250
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
31908 1287 250
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
32958 1368 250
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
34008 1449 250
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
47337 1890 250
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
48387 1971 250
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
49437 2052 250
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
50487 2133 250
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
51537 2214 250
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
64866 2655 250
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
65916 2736 250
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
66966 2817 250
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
68016 2898 250
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
69066 2979 250
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
82395 3420 250
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
83445 3501 250
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
84495 3582 250
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
85545 3663 250
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
86595 3744 250
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
99924 4185 250
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
100974 4266 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
102024 4347 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
103074 4428 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
104124 4509 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
117453 4950 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
118503 5031 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
119553 5112 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
120603 5193 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
121653 5274 250
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.