Thú Nuôi: Tiểu Long

Tiểu Long

Tiểu Long

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 220% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 10 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 270% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 15 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 320% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 20 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 4 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 370% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 25 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 420% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 30 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 470% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 35 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 520% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 40 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 3 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Có 40% cơ hội gây thiệt hại bằng 570% TC thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 45 Năng lượng của Tướng đối thủ. Nghỉ: 2,5 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Có 40% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 620% TC Thú nuôi lên 1 Tướng kẻ địch bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 50 Năng lượng của Tướng kẻ địch. Nghỉ: 2,5 giây311200000
(60000 Ấn)
10/10Có 40% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 670% TC Thú nuôi lên 1 Tướng kẻ địch bất kỳ ở gần và những mục tiêu xung quanh khi Tướng của thú đó tấn công. Đồng thời giảm 55 Năng lượng của Tướng kẻ địch. Nghỉ: 2 giây0
(0 Ấn)
Tiểu Long
Cấp
Tiểu Long
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1112279360250
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
13329441250
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
14379522250
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
15429603250
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
16479684250
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
298081125250
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
308581206250
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
319081287250
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
329581368250
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
340081449250
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
473371890250
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
483871971250
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
494372052250
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
504872133250
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
515372214250
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
648662655250
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
659162736250
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
669662817250
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
680162898250
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
690662979250
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
823953420250
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
834453501250
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
844953582250
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
855453663250
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
865953744250
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
999244185250
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1009744266250
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1020244347250
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1030744428250
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1041244509250
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1174534950250
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1185035031250
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1195535112250
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1206035193250
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1216535274250
CấpTin tức
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.