Thú Nuôi: Hồ Điệp

Hồ Điệp

Hồ Điệp

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 240% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1 giây. Nghỉ: 3,4 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 280% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,2 giây. Nghỉ: 3,6 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 320% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,4 giây. Nghỉ: 3,8 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 360% TC thú nuôi lên 2 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,6 giây. Nghỉ: 4 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 380% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,6 giây. Nghỉ: 4 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 420% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 1,8 giây. Nghỉ: 4,2 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 460% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 2 giây. Nghỉ: 4,4 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 500% TC thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó và làm Choáng chúng trong 2,2 giây. Nghỉ: 4,6 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 540% TC Thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó khi Tướng của Thú nuôi bị tấn công đồng thời gây Choáng trong 2,4 giây. Nghỉ 4,8 giây311200000
(60000 Ấn)
10/10Có 50% cơ hội để gây Thiệt Hại bằng 580% TC Thú nuôi lên 3 Tướng địch ngẫu nhiên gần đó khi Tướng của Thú nuôi bị tấn công đồng thời gây Choáng trong 2,6 giây. Nghỉ 5 giây0
(0 Ấn)
Hồ Điệp
Cấp
Hồ Điệp
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
116690450350
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
8190549350
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
9690648350
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
11190747350
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
12690846350
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
208801395350
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
223801494350
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
238801593350
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
253801692350
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
268801791350
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
350702340350
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
365702439350
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
380702538350
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
395702637350
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
410702736350
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
492603285350
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
507603384350
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
522603483350
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
537603582350
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
552603681350
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
634504230350
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
649504329350
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
664504428350
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
679504527350
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
694504626350
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
776405175350
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
791405274350
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
806405373350
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
821405472350
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
836405571350
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
918306120350
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
933306219350
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
948306318350
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
963306417350
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
978306516350
CấpTin tức
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.