Tài liệu tham khảo

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 270% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 20% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 4 giây.
2/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 320% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 25% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,8 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 370% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 30% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,8 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 420% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 35% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,6 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 470% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 40% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,6 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 520% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 45% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,4 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 570% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 50% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,4 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 620% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 55% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,2 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây Thiệt Hại bằng 670% TC Thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây, đồng thời giảm 60% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ 3,2 giây. 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây Thiệt Hại bằng 720% TC Thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây, đồng thời giảm 65% Tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây. Nghỉ 3 giây. 0
(0 Ấn)
Phượng Hoàng
Cấp
Phượng Hoàng
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
4725 427 250
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
6225 517 250
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
7725 607 250
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
9225 697 250
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
10725 787 250
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
16950 1304 250
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
18450 1394 250
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
19950 1484 250
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
21450 1574 250
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
22950 1664 250
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
29175 2181 250
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
30675 2271 250
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
32175 2361 250
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
33675 2451 250
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
35175 2541 250
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
41400 3058 250
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
42900 3148 250
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
44400 3238 250
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
45900 3328 250
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
47400 3418 250
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
53625 3935 250
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
55125 4025 250
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
56625 4115 250
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
58125 4205 250
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
59625 4295 250
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
65850 4812 250
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
67350 4902 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
68850 4992 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
70350 5082 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
71850 5172 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
78075 5689 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
79575 5779 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
81075 5869 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
82575 5959 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
84075 6049 250
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.