Thú Nuôi: Phượng Hoàng

Phượng Hoàng

Phượng Hoàng

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 270% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 20% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 4 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 320% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 25% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,8 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 370% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 30% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,8 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 420% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 35% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,6 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 470% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 40% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,6 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 520% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 45% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,4 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 570% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 50% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,4 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây TH bằng 620% TC thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây. Đồng thời giảm 55% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ: 3,2 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây Thiệt Hại bằng 670% TC Thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây, đồng thời giảm 60% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2,5 giây. Nghỉ 3,2 giây.311200000
(60000 Ấn)
10/10Có 42% cơ hội đốt cháy vị trí của mục tiêu khi Tướng của thú đó tấn công. Gây Thiệt Hại bằng 720% TC Thú nuôi lên các mục tiêu trong khu vực cháy trong 3 giây, đồng thời giảm 65% Tốc độ di chuyển của chúng trong 2.5 giây. Nghỉ 3 giây.0
(0 Ấn)
Phượng Hoàng
Cấp
Phượng Hoàng
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
114725427250
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
6225517250
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
7725607250
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
9225697250
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
10725787250
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
169501304250
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
184501394250
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
199501484250
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
214501574250
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
229501664250
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
291752181250
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
306752271250
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
321752361250
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
336752451250
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
351752541250
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
414003058250
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
429003148250
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
444003238250
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
459003328250
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
474003418250
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
536253935250
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
551254025250
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
566254115250
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
581254205250
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
596254295250
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
658504812250
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
673504902250
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
688504992250
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
703505082250
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
718505172250
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
780755689250
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
795755779250
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
810755869250
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
825755959250
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
840756049250
CấpTin tức
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.