Thú Nuôi: Cú Mèo

Cú Mèo

Cú Mèo

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 250% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 1 giây. Nghỉ: 4.8 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 300% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 1.5 giây. Nghỉ: 4.8 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 350% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 1.5 giây. Nghỉ: 4.6 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 400% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 2 giây. Nghỉ: 4.6 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 450% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 2 giây. Nghỉ: 4.4 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 500% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 2.5 giây. Nghỉ: 4.4 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 550% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 2.5 giây. Nghỉ: 4.2 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 600% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 3 giây. Nghỉ: 4.2 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 650% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 3 giây. Nghỉ: 4 giây.311200000
(60000 Ấn)
10/10Khi tấn công, Cú Mèo có 65% cơ hội gây 700% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ ngẫu nhiên ở gần và gây câm nín cho Tướng đó trong 3.5 giây. Nghỉ: 4 giây.0
(0 Ấn)
Cú Mèo
Cấp
Cú Mèo
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
112352495300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
4152585300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
5952675300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
7752765300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
9552855300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
137041440300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
155041530300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
173041620300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
191041710300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
209041800300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
250562385300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
268562475300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
286562565300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
304562655300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
322562745300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
364083330300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
382083420300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
400083510300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
418083600300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
436083690300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
477604275300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
495604365300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
513604455300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
531604545300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
549604635300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
591125220300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
609125310300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
627125400300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
645125490300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
663125580300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
704646165300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
722646255300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
740646345300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
758646435300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
776646525300
CấpTin tức
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.