Thú Nuôi: Tiểu Tiên

Tiểu Tiên

Tiểu Tiên

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Giảm 40% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 240% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.110000
(500 Ấn)
2/10Giảm 40% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 320% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.230000
(1500 Ấn)
3/10Giảm 50% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 400% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.450000
(2500 Ấn)
4/10Giảm 50% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 480% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.670000
(3500 Ấn)
5/10Giảm 60% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 560% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.9100000
(5000 Ấn)
6/10Giảm 60% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 640% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.13200000
(10000 Ấn)
7/10Giảm 70% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 720% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.18300000
(15000 Ấn)
8/10Giảm 70% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 800% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.23900000
(45000 Ấn)
9/10Giảm 80% Thiệt Hại tiếp nhận cho Tướng đồng minh có HP thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi HP cho Tướng đó bằng 880% TC Thú nuôi. Nghỉ 6 giây.311600000
(80000 Ấn)
10/10Giảm 80% Thiệt Hại tiếp nhận cho Tướng đồng minh có HP thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi HP cho Tướng đó bằng 960% TC Thú nuôi. Nghỉ 6 giây.0
(0 Ấn)
Tiểu Tiên
Cấp
Tiểu Tiên
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
118850675250
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
11550810250
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
14250945250
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
169501080250
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
196501215250
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
312002025250
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
339002160250
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
366002295250
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
393002430250
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
420002565250
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
535503375250
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
562503510250
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
589503645250
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
616503780250
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
643503915250
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
759004725250
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
786004860250
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
813004995250
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
840005130250
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
867005265250
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
982506075250
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
1009506210250
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
1036506345250
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
1063506480250
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1090506615250
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1206007425250
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1233007560250
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1260007695250
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1287007830250
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1314007965250
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1429508775250
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1456508910250
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1483509045250
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1510509180250
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1537509315250
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.