Tài liệu tham khảo

Tiểu Tiên

Tiểu Tiên

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Giảm 40% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 240% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây.
2/10 Giảm 40% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 320% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 2 10000
(500 Ấn)
3/10 Giảm 50% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 400% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 4 30000
(1500 Ấn)
4/10 Giảm 50% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 480% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 6 50000
(2500 Ấn)
5/10 Giảm 60% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 560% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 9 70000
(3500 Ấn)
6/10 Giảm 60% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 640% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 13 100000
(5000 Ấn)
7/10 Giảm 70% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 720% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 18 200000
(10000 Ấn)
8/10 Giảm 70% TH tiếp nhận cho Tướng đồng minh có Máu thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi máu cho Tướng đó bằng 800% TC thú nuôi. Nghỉ: 6 giây. 23 300000
(15000 Ấn)
9/10 Giảm 80% Thiệt Hại tiếp nhận cho Tướng đồng minh có HP thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi HP cho Tướng đó bằng 880% TC Thú nuôi. Nghỉ 6 giây. 31 900000
(45000 Ấn)
10/10 Giảm 80% Thiệt Hại tiếp nhận cho Tướng đồng minh có HP thấp nhất trong 3 giây. Đồng thời hồi HP cho Tướng đó bằng 960% TC Thú nuôi. Nghỉ 6 giây. 0
(0 Ấn)
Tiểu Tiên
Cấp
Tiểu Tiên
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
8850 675 250
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
11550 810 250
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
14250 945 250
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
16950 1080 250
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
19650 1215 250
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
31200 2025 250
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
33900 2160 250
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
36600 2295 250
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
39300 2430 250
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
42000 2565 250
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
53550 3375 250
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
56250 3510 250
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
58950 3645 250
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
61650 3780 250
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
64350 3915 250
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
75900 4725 250
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
78600 4860 250
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
81300 4995 250
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
84000 5130 250
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
86700 5265 250
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
98250 6075 250
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
100950 6210 250
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
103650 6345 250
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
106350 6480 250
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
109050 6615 250
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
120600 7425 250
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
123300 7560 250
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
126000 7695 250
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
128700 7830 250
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
131400 7965 250
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
142950 8775 250
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
145650 8910 250
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
148350 9045 250
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
151050 9180 250
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
153750 9315 250
Cấp Tin tức
1 Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17 Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23 Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29 Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35 Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
41 Có 40% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.