Thú Nuôi: Khí Cầu Ma

Khí Cầu Ma

Khí Cầu Ma

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Gây TH bằng 200% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 10% trong 3 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Gây TH bằng 250% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 12% trong 3 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Gây TH bằng 300% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 14% trong 3 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Gây TH bằng 350% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 16% trong 3 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Gây TH bằng 400% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 18% trong 3 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Gây TH bằng 450% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 20% trong 3 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Gây TH bằng 500% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 22% trong 3 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Gây TH bằng 550% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 24% trong 3 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Gây Thiệt Hại bằng 600% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng Thiệt Hại mà chúng sẽ phải nhận thêm 26% trong 3 giây.311200000
(60000 Ấn)
10/10Gây Thiệt Hại bằng 650% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng Thiệt Hại mà chúng sẽ phải nhận thêm 28% trong 3 giây.0
(0 Ấn)
Khí Cầu Ma
Cấp
Khí Cầu Ma
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1112625540200
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
13825648200
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
15025756200
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
16225864200
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
17425972200
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
312501620200
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
324501728200
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
336501836200
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
348501944200
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
360502052200
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
498752700200
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
510752808200
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
522752916200
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
534753024200
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
546753132200
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
685003780200
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
697003888200
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
709003996200
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
721004104200
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
733004212200
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
871254860200
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
883254968200
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
895255076200
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
907255184200
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
919255292200
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1057505940200
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1069506048200
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1081506156200
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1093506264200
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1105506372200
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1243757020200
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1255757128200
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1267757236200
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1279757344200
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1291757452200
CấpThông Báo
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Xạ Thủ Tình Yêu
121
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.