Tài liệu tham khảo

Khí Cầu Ma

Khí Cầu Ma

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Gây TH bằng 200% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 10% trong 3 giây.
2/10 Gây TH bằng 250% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 12% trong 3 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Gây TH bằng 300% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 14% trong 3 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Gây TH bằng 350% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 16% trong 3 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Gây TH bằng 400% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 18% trong 3 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Gây TH bằng 450% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 20% trong 3 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Gây TH bằng 500% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 22% trong 3 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Gây TH bằng 550% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng thiệt hại mà chúng phải tiếp nhận thêm 24% trong 3 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Gây Thiệt Hại bằng 600% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng Thiệt Hại mà chúng sẽ phải nhận thêm 26% trong 3 giây. 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Gây Thiệt Hại bằng 650% TC Thú nuôi lên tối đa 5 kiến trúc ở gần mỗi 6 giây. Đồng thời tăng Thiệt Hại mà chúng sẽ phải nhận thêm 28% trong 3 giây. 0
(0 Ấn)
Khí Cầu Ma
Cấp
Khí Cầu Ma
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
12625 540 200
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
13825 648 200
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
15025 756 200
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
16225 864 200
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
17425 972 200
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
31250 1620 200
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
32450 1728 200
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
33650 1836 200
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
34850 1944 200
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
36050 2052 200
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
49875 2700 200
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
51075 2808 200
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
52275 2916 200
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
53475 3024 200
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
54675 3132 200
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
68500 3780 200
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
69700 3888 200
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
70900 3996 200
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
72100 4104 200
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
73300 4212 200
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
87125 4860 200
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
88325 4968 200
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
89525 5076 200
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
90725 5184 200
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
91925 5292 200
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
105750 5940 200
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
106950 6048 200
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
108150 6156 200
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
109350 6264 200
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
110550 6372 200
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
124375 7020 200
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
125575 7128 200
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
126775 7236 200
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
127975 7344 200
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
129175 7452 200
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.