Thú Nuôi: Voi Còi

Voi CòiVoi Còi

Voi Còi

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2 giây cho 1 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4 giây110000
(500 Ấn)
2/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2,5 giây cho 1 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4,5 giây230000
(1500 Ấn)
3/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 2,5 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 4,5 giây450000
(2500 Ấn)
4/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5 giây670000
(3500 Ấn)
5/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3,5 giây cho 2 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5,5 giây9100000
(5000 Ấn)
6/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 3,5 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 5,5 giây13200000
(10000 Ấn)
7/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 6 giây18300000
(15000 Ấn)
8/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4,5 giây cho 3 Tướng đồng minh ở gần đang có ít máu nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ: 6,5 giây23900000
(45000 Ấn)
9/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 4,5 giây cho 4 Tướng đồng minh ở gần đang có HP ít nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ 6,5 giây311600000
(80000 Ấn)
10/10Có 60% cơ hội tạo một lá chắn kéo dài 5 giây cho 4 Tướng đồng minh ở gần đang có HP ít nhất khi Tướng của thú nuôi bị tấn công. Lá chắn tăng tỉ lệ Tránh Né thêm 30% và mang lại miễn nhiễm với Choáng và Sợ. Nghỉ 7 giây0
(0 Ấn)
Voi Còi
Cấp
Voi Còi
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1110052776200
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
12302896200
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
145521016200
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
168021136200
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
190521256200
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
313542152200
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
336042272200
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
358542392200
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
381042512200
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
403542632200
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
526563528200
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
549063648200
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
571563768200
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
594063888200
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
616564008200
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
739584904200
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
762085024200
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
784585144200
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
807085264200
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
829585384200
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
952606280200
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
975106400200
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
997606520200
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
1020106640200
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1042606760200
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1165627656200
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1188127776200
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1210627896200
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1233128016200
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1255628136200
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1378649032200
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1401149152200
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1423649272200
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1446149392200
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1468649512200
CấpThông Báo
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Ngài Bí Ngô
62
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.