Thú Nuôi: Kỳ Lân

Kỳ Lân

Kỳ Lân

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 320% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 5 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 370% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 5 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 420% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 470% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 520% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 570% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 620% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Có 56% cơ hội gây TH bằng 670% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Có 56% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 720% TC Thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời loại bỏ mọi bùa lợi của chúng. Nghỉ 3,5 giây311200000
(60000 Ấn)
10/10Có 56% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 770% TC Thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời loại bỏ mọi bùa lợi của chúng. Nghỉ 3 giây0
(0 Ấn)
Kỳ Lân
Cấp
Kỳ Lân
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
118185517300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
9910589300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
11635661300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
13360733300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
15085805300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
180751394300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
198001466300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
215251538300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
232501610300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
249751682300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
314252271300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
331502343300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
348752415300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
366002487300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
383252559300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
447753148300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
465003220300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
482253292300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
499503364300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
516753436300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
581254025300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
598504097300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
615754169300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
633004241300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
650254313300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
714754902300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
732004974300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
749255046300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
766505118300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
783755190300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
848255779300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
865505851300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
882755923300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
900005995300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
917256067300
CấpThông Báo
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.