Tài liệu tham khảo

Kỳ Lân

Kỳ Lân

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năng Tin tức Cấp Thú Nuôi Phí
1/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 320% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 5 giây.
2/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 370% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 5 giây. 2 7500
(375 Ấn)
3/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 420% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây. 4 22500
(1125 Ấn)
4/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 470% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây. 6 37500
(1875 Ấn)
5/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 520% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4,5 giây. 9 52500
(2625 Ấn)
6/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 570% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4 giây. 13 75000
(3750 Ấn)
7/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 620% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 4 giây. 18 150000
(7500 Ấn)
8/10 Có 56% cơ hội gây TH bằng 670% TC thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời, loại bỏ hiệu ứng tốt của đối thủ. Nghỉ: 3,5 giây. 23 225000
(11250 Ấn)
9/10 Có 56% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 720% TC Thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời loại bỏ mọi bùa lợi của chúng. Nghỉ 3,5 giây 31 675000
(33750 Ấn)
10/10 Có 56% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 70% TC Thú nuôi cho Tướng đối thủ ở gần khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời loại bỏ mọi bùa lợi của chúng. Nghỉ 3 giây 0
(0 Ấn)
Kỳ Lân
Cấp
Kỳ Lân
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1 0 ( 1 )
(0 Dầu)
8185 517 300
2 3 ( 4 )
(20000 Dầu)
9910 589 300
3 4 ( 8 )
(40000 Dầu)
11635 661 300
4 6 ( 14 )
(60000 Dầu)
13360 733 300
5 8 ( 22 )
(80000 Dầu)
15085 805 300
6 10 ( 32 )
(100000 Dầu)
18075 1394 300
7 12 ( 44 )
(120000 Dầu)
19800 1466 300
8 14 ( 58 )
(140000 Dầu)
21525 1538 300
9 16 ( 74 )
(160000 Dầu)
23250 1610 300
10 18 ( 92 )
(180000 Dầu)
24975 1682 300
11 20 ( 112 )
(200000 Dầu)
31425 2271 300
12 24 ( 136 )
(240000 Dầu)
33150 2343 300
13 28 ( 164 )
(280000 Dầu)
34875 2415 300
14 32 ( 196 )
(320000 Dầu)
36600 2487 300
15 36 ( 232 )
(360000 Dầu)
38325 2559 300
16 40 ( 272 )
(400000 Dầu)
44775 3148 300
17 44 ( 316 )
(440000 Dầu)
46500 3220 300
18 48 ( 364 )
(480000 Dầu)
48225 3292 300
19 52 ( 416 )
(520000 Dầu)
49950 3364 300
20 56 ( 472 )
(560000 Dầu)
51675 3436 300
21 60 ( 532 )
(600000 Dầu)
58125 4025 300
22 64 ( 596 )
(640000 Dầu)
59850 4097 300
23 68 ( 664 )
(680000 Dầu)
61575 4169 300
24 72 ( 736 )
(720000 Dầu)
63300 4241 300
25 76 ( 812 )
(760000 Dầu)
65025 4313 300
26 80 ( 892 )
(800000 Dầu)
71475 4902 300
27 84 ( 976 )
(840000 Dầu)
73200 4974 300
28 88 ( 1064 )
(880000 Dầu)
74925 5046 300
29 92 ( 1156 )
(920000 Dầu)
76650 5118 300
30 96 ( 1252 )
(960000 Dầu)
78375 5190 300
31 100 ( 1352 )
(1000000 Dầu)
84825 5779 300
32 104 ( 1456 )
(1040000 Dầu)
86550 5851 300
33 108 ( 1564 )
(1080000 Dầu)
88275 5923 300
34 112 ( 1676 )
(1120000 Dầu)
90000 5995 300
35 116 ( 1792 )
(1160000 Dầu)
91725 6067 300
Cấp Tin tức
1 Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11 Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16 Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21 Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26 Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
30 Có 30% TC của Tướng chủ.
1 Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 10.6%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%

Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú – Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.