Thú Nuôi: Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

Tiểu Quỷ

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 200% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 30% trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây.110000
(500 Ấn)
2/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 250% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 35% trong 3 giây. Nghỉ: 5 giây.230000
(1500 Ấn)
3/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 300% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 40% trong 3 giây. Nghỉ: 4,6 giây.450000
(2500 Ấn)
4/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 350% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 45% trong 3 giây. Nghỉ: 4,6 giây.670000
(3500 Ấn)
5/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 400% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 50% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây.9100000
(5000 Ấn)
6/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 450% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 55% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây.13200000
(10000 Ấn)
7/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 500% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 60% trong 3 giây. Nghỉ: 4,2 giây.18300000
(15000 Ấn)
8/10Có 60% cơ hội gây TH bằng 550% TC thú nuôi cho 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công. Đồng thời giảm TC và Tốc độ TC của đối thủ bằng 65% trong 3 giây. Nghỉ: 3,8 giây.23900000
(45000 Ấn)
9/10Có 60% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 600% TC Thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời giảm TC và tốc độ tấn công của đối thủ bằng 70% trong 3 giây. Nghỉ 3,8 giây311600000
(80000 Ấn)
10/10Có 60% cơ hội gây Thiệt Hại bằng 650% TC Thú nuôi lên 1 Tướng đối thủ có máu thấp nhất khi Tướng của thú nuôi tấn công, đồng thời giảm TC và tốc độ tấn công của đối thủ bằng 75% trong 3 giây. Nghỉ 3,4 giây0
(0 Ấn)
Tiểu Quỷ
Cấp
Tiểu Quỷ
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
115512810250
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
7762972250
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
100121134250
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
122621296250
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
145121458250
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
222742430250
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
245242592250
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
267742754250
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
290242916250
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
312743078250
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
390364050250
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
412864212250
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
435364374250
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
457864536250
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
480364698250
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
557985670250
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
580485832250
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
602985994250
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
625486156250
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
647986318250
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
725607290250
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
748107452250
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
770607614250
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
793107776250
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
815607938250
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
893228910250
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
915729072250
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
938229234250
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
960729396250
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
983229558250
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
10608410530250
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
10833410692250
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
11058410854250
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
11283411016250
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
11508411178250
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.