Thú Nuôi: Cá Bong Bóng

Cá Bong Bóng

Cá Bong Bóng

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 240% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 20% trong 2 giây.17500
(375 Ấn)
2/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 290% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 25% trong 2 giây.222500
(1125 Ấn)
3/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 340% TC thú nuôi mỗi 5,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 30% trong 2 giây.437500
(1875 Ấn)
4/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 390% TC thú nuôi mỗi 5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 35% trong 2 giây.652500
(2625 Ấn)
5/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 440% TC thú nuôi mỗi 5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 40% trong 2 giây.975000
(3750 Ấn)
6/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 490% TC thú nuôi mỗi 4,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 45% trong 2 giây.13150000
(7500 Ấn)
7/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 540% TC thú nuôi mỗi 4,5 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 50% trong 2 giây.18225000
(11250 Ấn)
8/10Hồi máu cho 3 Tướng đồng minh đang có ít máu nhất bằng 590% TC thú nuôi mỗi 4 giây. Đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 55% trong 2 giây.23675000
(33750 Ấn)
9/10Hồi HP cho 3 Tướng đồng minh đang có ít HP nhất bằng 640% tấn công thú nuôi mỗi 4 giây, đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 60% trong 2 giây.311200000
(60000 Ấn)
10/10Hồi HP cho 3 Tướng đồng minh đang có ít HP nhất bằng 690% tấn công thú nuôi mỗi 3,5 giây, đồng thời tăng Tốc độ di chuyển của chúng thêm 65% trong 2 giây.0
(0 Ấn)
Cá Bong Bóng
Cấp
Cá Bong Bóng
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
113680450300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
5030540300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
6380630300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
7730720300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
9080810300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
141101350300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
154601440300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
168101530300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
181601620300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
195101710300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
245402250300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
258902340300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
272402430300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
285902520300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
299402610300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
349703150300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
363203240300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
376703330300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
390203420300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
403703510300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
454004050300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
467504140300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
481004230300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
494504320300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
508004410300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
558304950300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
571805040300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
585305130300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
598805220300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
612305310300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
662605850300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
676105940300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
689606030300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
703106120300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
716606210300
CấpThông Báo
1Đạt tới 10% TC của Tướng chủ khi Thú nuôi lên cấp 6.
11Có 10% TC của Tướng chủ. Đạt tới 15% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
16Có 15% TC của Tướng chủ. Đạt tới 20% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
21Có 20% TC của Tướng chủ. Đạt tới 25% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
26Có 25% TC của Tướng chủ. Đạt tới 30% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
30Có 30% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 2-3 13.57%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 3-6 12.43%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 3-9 10.5%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.