Thú Nuôi: Gà Nổ

Gà Nổ

Gà Nổ

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 100% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 8% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)110000
(500 Ấn)
2/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 115% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 10% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)230000
(1500 Ấn)
3/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 130% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 12% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)450000
(2500 Ấn)
4/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 145% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 15% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)670000
(3500 Ấn)
5/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 160% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 18% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)9100000
(5000 Ấn)
6/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 175% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 21% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)13200000
(10000 Ấn)
7/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 190% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 24% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)18300000
(15000 Ấn)
8/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 205% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 28% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)23900000
(45000 Ấn)
9/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 220% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 32% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)311600000
(80000 Ấn)
10/10Gà Nổ sẽ phóng 1 Tên lửa mỗi khi Tướng tấn công, gây 235% Tấn Công Thiệt Hại Thú cho 1 mục tiêu ngẫu nhiên. Tăng 20% tỷ lệ gây gấp 5 lần sát TH. Đồng thời tăng 36% TH lên mục tiêu trong 1s. (Nghỉ: 1s)0
(0 Ấn)
Gà Nổ
Cấp
Gà Nổ
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1111673675400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
13923803400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
16173931400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
184231059400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
206731187400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
222741990400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
245242118400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
267742246400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
290242374400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
312742502400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
390363305400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
412863433400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
435363561400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
457863689400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
480363817400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
557984620400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
580484748400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
602984876400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
625485004400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
647985132400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
725605935400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
748106063400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
770606191400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
793106319400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
815606447400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
893227250400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
915727378400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
938227506400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
960727634400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
983227762400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1060848565400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1083348693400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1105848821400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1128348949400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1150849077400
CấpThông Báo
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.