Thú Nuôi: Hổ Bay

Hổ Bay

Hổ Bay

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 200% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 50% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 2 giây (Nghỉ 5 giây).110000
(500 Ấn)
2/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 240% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 53% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 2.3 giây (Nghỉ 5 giây).230000
(1500 Ấn)
3/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 280% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho một Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 56% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 2.6 giây (Nghỉ 5 giây).450000
(2500 Ấn)
4/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 320% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 2 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 59% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 2.6 giây (Nghỉ 5 giây).670000
(3500 Ấn)
5/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 360% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 2 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 62% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 2.9 giây (Nghỉ 5 giây).9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 400% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 2 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 65% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 3.2 giây (Nghỉ 5 giây).13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 440% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 3 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 68% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 3.2 giây (Nghỉ 5 giây).18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 480% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 3 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 71% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 3.5 giây (Nghỉ 5 giây).23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 520% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 3 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 75% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 3.8 giây (Nghỉ 5 giây).311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi tấn công, Hổ Bay gây 560% Thiệt hại Tấn công thú nuôi cho 3 Tướng đối thủ trong vùng mục tiêu, và giảm 80% tốc độ nhận năng lượng (chỉ tính năng lượng nhận được khi tấn công thường và bị tấn công) của đối phương trong 4 giây (Nghỉ 5 giây).0
(0 Ấn)
Hổ Bay
Cấp
Hổ Bay
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1110035742300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
12285877300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
145351012300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
167851147300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
190351282300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
313202159300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
335702294300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
358202429300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
380702564300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
403202699300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
526053576300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
548553711300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
571053846300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
593553981300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
616054116300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
738904993300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
761405128300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
783905263300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
806405398300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
828905533300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
951756410300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
974256545300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
996756680300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
1019256815300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1041756950300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1164607827300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1187107962300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1209608097300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1232108232300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1254608367300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1377459244300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1399959379300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1422459514300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1444959649300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1467459784300
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú I - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1 5.16%
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.