Thú Nuôi: Tuần Lộc

Tuần Lộc

Tuần Lộc

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 2 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 240% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 5.4 giây)110000
(500 Ấn)
2/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 2 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 265% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 5.2 giây)230000
(1500 Ấn)
3/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 2 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 290% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 5 giây)450000
(2500 Ấn)
4/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 2 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 315% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.8 giây)670000
(3500 Ấn)
5/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 3 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 340% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.8 giây)9100000
(5000 Ấn)
6/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 3 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 365% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.6 giây)13200000
(10000 Ấn)
7/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 3 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 390% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.4 giây)18300000
(15000 Ấn)
8/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 3 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 415% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.2 giây)23900000
(45000 Ấn)
9/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 4 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 430% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4.2 giây)311600000
(80000 Ấn)
10/10Tuần Lộc xóa bỏ các điều kiện xấu cho 4 tướng đồng minh và hồi máu cho họ bằng 445% khả năng tấn công của thú khi bị tấn công (Nghỉ 4 giây)0
(0 Ấn)
Tuần Lộc
Cấp
Tuần Lộc
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
1111986816300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
14348944300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
167101072300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
190721200300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
214341328300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
357822272300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
381442400300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
405062528300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
428682656300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
452302784300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
595783728300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
619403856300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
643023984300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
666644112300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
690264240300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
833745184300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
857365312300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
880985440300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
904605568300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
928225696300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
1071706640300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
1095326768300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
1118946896300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
1142567024300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
1166187152300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
1309668096300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
1333288224300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1356908352300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1380528480300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1404148608300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1547629552300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1571249680300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1594869808300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1618489936300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
16421010064300
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Bạn chỉ có thể nhận được bằng cách trả tiền thật trong chương trình đặc biệt.
Đồ Lượng Lượt
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.