Thú Nuôi: Mochi

Mochi

Mochi

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 230% thiệt hại công thần thú và giảm 8% chính xác của 2 tướng ở gần trong 2,4 giây (Nghỉ: 5 giây)110000
(500 Ấn)
2/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 260% thiệt hại công thần thú và giảm 10% chính xác của 2 tướng ở gần trong 2,6 giây (Nghỉ: 5 giây)230000
(1500 Ấn)
3/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 290% thiệt hại công thần thú và giảm 12% chính xác của 2 tướng ở gần trong 2,8 giây (Nghỉ: 5 giây)450000
(2500 Ấn)
4/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 320% thiệt hại công thần thú và giảm 14% chính xác của 2 tướng ở gần trong 3 giây (Nghỉ: 5 giây)670000
(3500 Ấn)
5/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 350% thiệt hại công thần thú và giảm 16% chính xác của 3 tướng ở gần trong 3,2 giây (Nghỉ: 5 giây)9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 380% thiệt hại công thần thú và giảm 18% chính xác của 3 tướng ở gần trong 3,4 giây (Nghỉ: 5 giây)13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 410% thiệt hại công thần thú và giảm 20% chính xác của 3 tướng ở gần trong 3,6 giây (Nghỉ: 5 giây)18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 440% thiệt hại công thần thú và giảm 22% chính xác của 3 tướng ở gần trong 3,8 giây (Nghỉ: 5 giây)23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 470% thiệt hại công thần thú và giảm 24% chính xác của 4 tướng ở gần trong 4 giây (Nghỉ: 5 giây)311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi tướng tấn công, Mochi gây 500% thiệt hại công thần thú và giảm 26% chính xác của 4 tướng ở gần trong 4,2 giây (Nghỉ: 5 giây)0
(0 Ấn)
Mochi
Cấp
Mochi
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
116431810300
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
8568965300
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
107051120300
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
128421275300
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
149791430300
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
235472395300
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
256842550300
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
278212705300
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
299582860300
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
320953015300
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
406633980300
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
428004135300
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
449374290300
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
470744445300
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
492114600300
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
577795565300
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
599165720300
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
620535875300
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
641906030300
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
663276185300
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
748957150300
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
770327305300
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
791697460300
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
813067615300
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
834437770300
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
920118735300
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
941488890300
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
962859045300
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
984229200300
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1005599355300
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
10912710320300
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
11126410475300
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
11340110630300
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
11553810785300
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
11767510940300
CấpThông Báo
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Trứng Thường - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường. 0-1 0.71%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 0-3 1.86%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1-6 3.79%
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.