Thú Nuôi: Yêu Tinh Băng

Yêu Tinh Băng

Yêu Tinh Băng

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngThông BáoCấp Thú NuôiPhí
1/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 180% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 2 giây. Nghỉ 3 giây)110000
(500 Ấn)
2/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 210% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 2.3 giây. Nghỉ 3 giây)230000
(1500 Ấn)
3/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 240% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 2.6 giây. Nghỉ 3 giây)450000
(2500 Ấn)
4/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 270% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 2.9 giây. Nghỉ 3 giây)670000
(3500 Ấn)
5/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 300% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 3.2 giây. Nghỉ 3 giây)9100000
(5000 Ấn)
6/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 330% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 3.5 giây. Nghỉ 3 giây)13200000
(10000 Ấn)
7/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 360% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 3.8 giây. Nghỉ 3 giây)18300000
(15000 Ấn)
8/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 390% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 4.2 giây. Nghỉ 3 giây)23900000
(45000 Ấn)
9/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 420% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 4.6 giây. Nghỉ 3 giây)311600000
(80000 Ấn)
10/10Triệu hồi 1 phân thân trong 10 giây khi chủ tướng bị tấn công. (Nghỉ 8 giây. Phân thân tàng hình, hồi nhanh năng lượng và ưu tiên tấn công các tháp canh. Gây 450% thiệt hại thần thú lên 7 nhà ở gần và đóng băng 5 giây. Nghỉ 3 giây)0
(0 Ấn)
Yêu Tinh Băng
Cấp
Yêu Tinh Băng
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
115460729450
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
7710872450
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
99601015450
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
122101158450
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
144601301450
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
221702173450
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
244202316450
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
266702459450
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
289202602450
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
311702745450
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
388803617450
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
411303760450
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
433803903450
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
456304046450
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
478804189450
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
555905061450
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
578405204450
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
600905347450
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
623405490450
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
645905633450
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
723006505450
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
745506648450
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
768006791450
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
790506934450
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
813007077450
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
890107949450
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
912608092450
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
935108235450
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
957608378450
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
980108521450
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1057209393450
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1079709536450
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1102209679450
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
1124709822450
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
1147209965450
CấpThông Báo
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú II - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Các anh hùng tốt nhất ở ý kiến của khách
Nữ Hải Tướng
38
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.