Thú Nuôi: Quỷ U Linh

Quỷ U Linh

Quỷ U Linh

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 220% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 25% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)110000
(500 Ấn)
2/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 250% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 30% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)230000
(1500 Ấn)
3/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 280% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 35% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)450000
(2500 Ấn)
4/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 310% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 40% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)670000
(3500 Ấn)
5/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 340% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 45% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)9100000
(5000 Ấn)
6/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 370% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 50% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)13200000
(10000 Ấn)
7/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 400% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 55% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)18300000
(15000 Ấn)
8/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 430% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 60% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)23900000
(45000 Ấn)
9/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 460% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 65% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)311600000
(80000 Ấn)
10/10Khi Tướng bị tấn công, Quỷ U Linh có 60% cơ hội chém mạnh vào một Tướng địch ở gần, gây 490% thiệt hại tấn công thần thú và giảm 70% tốc độ tấn công của các mục tiêu xung quanh trong 5 giây. (Nghỉ 5 giây) Khi Quỷ U Linh biến mất (Khi Tướng tử vong), triệu hồi một Ảo Ảnh tiếp tục chiến đấu trong 15 giây. (Ảo Ảnh di chuyển bất định, mang Phân Tán Lv7 và ưu tiên tấn công Tướng địch.)0
(0 Ấn)
Quỷ U Linh
Cấp
Quỷ U Linh
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
116550769400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
8800920400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
110501071400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
133001222400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
155501373400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
243502293400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
266002444400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
288502595400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
311002746400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
333502897400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
421503817400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
444003968400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
466504119400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
489004270400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
511504421400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
599505341400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
622005492400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
644505643400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
667005794400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
689505945400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
777506865400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
800007016400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
822507167400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
845007318400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
867507469400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
955508389400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
978008540400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1000508691400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1023008842400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1045508993400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1133509913400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
11560010064400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
11785010215400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
12010010366400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
12235010517400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 30
Túi Thú III - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.