Thú Nuôi: Võ Sĩ Quà

Võ Sĩ Quà

Võ Sĩ Quà

  • Khả năng
  • Tính năng
  • Sự gia tăng trong các cuộc tấn công
Cấp Khả năngTin tứcCấp Thú NuôiPhí
1/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 30% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 50% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.110000
(500 Ấn)
2/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 40% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 60% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.230000
(1500 Ấn)
3/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 50% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 70% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.450000
(2500 Ấn)
4/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 60% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 80% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.670000
(3500 Ấn)
5/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 70% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 90% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.9100000
(5000 Ấn)
6/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 80% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 100% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.13200000
(10000 Ấn)
7/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 90% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 110% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.18300000
(15000 Ấn)
8/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 105% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 130% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.23900000
(45000 Ấn)
9/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 120% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 150% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.311600000
(80000 Ấn)
10/10Mỗi 6 giây, Võ Sĩ Quà tăng 140% sức tấn công của 1 Tướng đồng minh ở gần trong 4 giây và tạo điều kiện cho Tướng đó gây 180% công thường lên 4 mục tiêu địch mỗi 0.5 giây trong 4 giây.0
(0 Ấn)
Võ Sĩ Quà
Cấp
Võ Sĩ Quà
Thú Nuôi
Máu
Máu
Tấn công
Tấn công
Di Chuyển
Di Chuyển
116953783400
22 ( 3 )
(20000 Dầu)
9203924400
34 ( 7 )
(40000 Dầu)
114531065400
46 ( 13 )
(60000 Dầu)
137031206400
58 ( 21 )
(80000 Dầu)
159531347400
610 ( 31 )
(100000 Dầu)
243502243400
712 ( 43 )
(120000 Dầu)
266002384400
814 ( 57 )
(140000 Dầu)
288502525400
916 ( 73 )
(160000 Dầu)
311002666400
1018 ( 91 )
(180000 Dầu)
333502807400
1120 ( 111 )
(200000 Dầu)
421503717400
1224 ( 135 )
(240000 Dầu)
444003858400
1328 ( 163 )
(280000 Dầu)
466503999400
1432 ( 195 )
(320000 Dầu)
489004140400
1536 ( 231 )
(360000 Dầu)
511504281400
1640 ( 271 )
(400000 Dầu)
599505191400
1744 ( 315 )
(440000 Dầu)
622005332400
1848 ( 363 )
(480000 Dầu)
644505473400
1952 ( 415 )
(520000 Dầu)
667005614400
2056 ( 471 )
(560000 Dầu)
689505755400
2160 ( 531 )
(600000 Dầu)
777506665400
2264 ( 595 )
(640000 Dầu)
800006806400
2368 ( 663 )
(680000 Dầu)
822506947400
2472 ( 735 )
(720000 Dầu)
845007088400
2576 ( 811 )
(760000 Dầu)
867507229400
2680 ( 891 )
(800000 Dầu)
955508139400
2784 ( 975 )
(840000 Dầu)
978008280400
2888 ( 1063 )
(880000 Dầu)
1000508421400
2992 ( 1155 )
(920000 Dầu)
1023008562400
3096 ( 1251 )
(960000 Dầu)
1045508703400
31160 ( 1411 )
(1600000 Dầu)
1133509613400
32170 ( 1581 )
(1700000 Dầu)
1156009754400
33180 ( 1761 )
(1800000 Dầu)
1178509895400
34190 ( 1951 )
(1900000 Dầu)
12010010036400
35200 ( 2151 )
(2000000 Dầu)
12235010177400
CấpTin tức
1Đạt 16% TC của Tướng chủ khi thú nuôi lên cấp 6.
17Có 16% TC của Tướng chủ. Đạt tới 22% khi Thú Nuôi lên cấp 11.
23Có 22% TC của Tướng chủ. Đạt tới 28% khi Thú Nuôi lên cấp 16.
29Có 28% TC của Tướng chủ. Đạt tới 34% khi Thú Nuôi lên cấp 21.
35Có 34% TC của Tướng chủ. Đạt tới 40% khi Thú Nuôi lên cấp 26.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
41Có 40% TC của Tướng chủ.
1Unknown

Nhận:

Đồ Lượng Lượt
Túi Thú IV - Nhận 1 Thú ngẫu nhiên 1
Thú nuôi xuất hiện trong Castle Clash để chiến đấu bên bạn.
Xây Sở Thú để nhận Thú Nuôi. Đồng hành với Tướng của bạn, chúng sẽ mang lại sức mạnh vô địch!
Sở Thú - Nơi nhận và quản lý Thú Nuôi
1. Bạn có 2 cơ hội để lấy Trứng Thú Nuôi miễn phí mỗi ngày. 2. Bạn sẽ nhận được 1 Trứng loại bất kỳ một cách ngẫu nhiên mỗi lần bạn dùng 1 cơ hội. 3. Cơ hội được phục hồi hàng ngày vào 00:00. (Cơ hội chưa sử dụng sẽ mất.) 4. Bạn sẽ nhận 1 cơ hội khi hoàn thành một lượt các nhiệm vụ. (Lên tới 2 cơ hội mỗi ngày) 5. Bạn sẽ nhận được 1 cơ hội khi bạn dùng 300, 600 và 900 Ngọc tương ứng trong 1 ngày.
Dùng Ngọc hoặc hoàn thành Nhiệm vụ để nhận thêm cơ hội
1. Sở hữu Thú Nuôi tương ứng để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi. 2. Thu thập tập hợp các Thú Nuôi để khởi động Tăng Cường Thú Nuôi các loại. 3. Thú Nuôi với cấp độ thấp nhất trong tập hợp sẽ xác định cấp độ của Tăng Cường Thú nuôi nhận được. Tăng cấp Thú Nuôi của bạn để có tăng cường tốt hơn. 4. Hiệu ứng của Tăng Cường Thú Nuôi tương tự nhau có thể cộng dồn.